قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

تاپ ريز بافت با تركيب تور سالم سالم و مث نو ، خيلي ام خوشگله 😉 مناسب ٣٤-٣٦

#پوشاک #استفاده_شده #۳۶
#تهران