قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

سلام

پيراهن راه راه
مناسب تا سايز ٤٠
نو نيست اما يك بار فقط استفاده شده.
#پوشاک