قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن ۱۲,۰۰۰ تومن

شال پلیسه که مد شده جدیدا. عرض شال 40 طول حدود 160.

هزینه پست 10
#پوشاک