قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومن

سایز ۴۲-۴۴پیراهن ماکسی

#پوشاک