قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن

#مارک say

ترک
سایز ۳۶
#نو و استفاده نشده
۱۰۰۰۰۰ تومان

#پوشاک
#تهران