قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

فقط یکبار تن شده سالم و نو

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸
#تهران