قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

برام سوغاتی آوردن اما تو استایل من نیست، خوشحال میشم بره تو کمد کسی که دوستش داره و ازش استفاده میکنه☺️✨

#کیف
#تهران