قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

گیوه ها ی گلدوزی شده در رنگ های مختلف

گلدوزیش هم به انتخاب وسلیقه ی شما
#کفش
#یزد