قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومن ۲۷,۰۰۰ تومن

فروخته شده

شلوار جین نو پوشیده نشده

دور کمر ۷۴
دور ران ۴۸
قد۷۰
#پوشاک
#کرج