قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

شلوار لی نو

اصلا پا نکردم
سایز ۳۲زده روش
فاق کوتاه
#پوشاک #نو #۴۰