قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

شلوارکش یکی دو‌بار پوشیده شده، تیشرت کاملا نو فری سایز تا ۴۰ریز

#پوشاک #نو #فری_سایز
#کرج