قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

پیراهن پسرانه که تا ۴ سال میخوره .به ۵ سال جثه ریز داشته باشه میخوره.نیاز به خشکشویی داره برای همین قیمت کم گذاشتم.

#کودک #استفاده_شده #۴_سال