قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

یکبار پوشیده شده قسمت سینش واسم تنگه متاسفانه 😕

#پوشاک #استفاده_شده #۴۰
#تهران