قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

دمپایی بیرونی که نازه اینم واسه پسرم کوچیک شده در حد دوبار تو حیاط پوشیده شده همین سایز زده 21 یک سال مبخوره

#فروشگاه #کودک #نو #۱۲_ماه