قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

شلوار جذب،سايز ٣٤/٣٦،سوغات بوده،سايز نيست ،بسيار خوش جنس ،قدش ١٠٠،اگه پسنديدين روش پيام بدين سانت كنم بگم بهتون

#پوشاک
#تهران