قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن

سايز ٤٠

نو استفاده نشده
بدليل تنگ بودن براي سايز ٤١ و عدم توانايي تعويض بدليل بُعد فاصله
#کفش