قیمت: ۱۱۸,۰۰۰ تومن ۸۸,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بافت فري سايز

رنگ نارنجي
از ٣٦ ميخوره تا ٤٤
حالت بافت كشي داره
بلند هست از روي زانو
خيلي ضخيم نيست مناسب بهار هست
از تركيه خريداري شده
#فروشگاه #پوشاک
#تهران