قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۳۷,۰۰۰ تومن

روسري قواره ٩٠ سانت

مارك pyramid
نو و اصلاً استفاده نشده 🌟 خريدم واسه يه مانتوم باهاش ست كنم ولي هيچوقت قسمت نشد سرم كنم 😄
خودم ٧٢ تومن خريدم از ايران-ايتاليا توي بلوار سجاد ( مشهدي هاي عزيز ميشناسن حتماً)

#پوشاک