قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومن

گن #ساعت شنی #نو سایزS #برند انچری اصل کلمبیا ١٠٠٪؜لاتکس مناسب برای کسانی که شکم وپهلو دارن خودم ٤٥٠ خریده بودم ولی برام کوچیک شد

به محض پوشیدن کاهش ١ تا ٢ سایز
در یک ماه با ٣تا ٤ #ساعت استفاده کاهش ١ تا ٢ سایز دایمی
#پوشاک
#تهران