قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بلوز سفید مشلی‌مناسب رای مهمانی و دورهمی، سایز مدیوم ، آستین کوتاه، از جلو سفی و از پشت مشکی است. نخی است و در عکس آخر جنس پارچه کاملا مشخصه، کاملا نو مارکشم بهش وصله و پشت لباس کمی از جلوش بلندتره (كاملا نو)

#پوشاک
#تهران