قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومن

کاپشن منگو از استانبول خرید شده تو آف 675تومن

سایزs
فروش به علت سایز نبودن
تگ دار و فاکتور خرید هم موجوده
به خریدار واقعی باز هم تخفیف داده میشه
#تگ_دار
#پوشاک
#آقایون