قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومن

ECCO VENTURE M

فقط مسیج بدین لطفا ، دو ماه پوشیدم و مدل بدون ساق گرفتم و دیگه نپوشیدم ، از المان برام رسیده و تو ایران دیگه
نیست ،قیمت حدودی تو امازون صد و سی یورو
#کفش
#تهران