قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

تاپ کرپ کش با تور

از اجناس مزونه که از ترکیه آورده بودم
تن نخورده اس
سایز۳۶-۴۰
رنگ مشکی
#پوشاک #دیگر #other #نو #سایز_۳۸