قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

تاپ پشت قهرمانی

طوسی
پایینش و پشت گردن تور کار شده
عکس سوم نشون میده که نیم تنش دو لایه کار شده برای خوش برم نشون دادن نیم تنه😉
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸