قیمت: ۲,۰۰۰ تومن

ماه تولد فقط فروردین اردیبهشت تیر شهریور مهر ابان دی موجود
دونه ای ۲۰۰۰
چندتا بخواین تخفیف میدم
همگی نو و استفاده نشده
#زیورآلات
#تهران