قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن ۳۵۰,۰۰۰ تومن

پیراهن خریداری شدا از انگلیس، برند چی چی لندن، بدلیل سایز نبودن برای خودم فروخته میشود.

#پوشاک #نو #سایز_۳۶
#قزوین