قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

شلوار مشکی که پایینش گت میشه، قد ۷۵ کمر ۸۲

یه بار پوشیدم و دیگه گوشه کمد بوده

#پوشاک #استفاده_شده #۴۰
#تهران