قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

در حد نو. دو تیکه. یکبار پشیدمش. سوغاتی بوده. قدش تقریبا تا روو زانو یکم بلندتر

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۴۰