قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

بلوز تنه بافت،آستین حریر کار شده با مخمل جیر،خودم از چین خریدم،دوبار پوشیدم،روش زده xl ولی من که اسمالم پوشیدم،چون بافت اش کشی هست،تنخور عالی

#پوشاک