قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

کم استفاده شده لبه های خارجی تو کمد رفته ولی معلوم نیست تو پا راحت مشکی مخمل

سایز 38
#کفش