قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومن

ست زارا

سایز دو سال خیییلی شیکو مردونه 😍😊سه تیکه به جز کفش
کفشم تو آیتما هست اگه خواستین
فقط دو بار پوشیده شده
#کودک #استفاده_شده #سایز_۲_سال
#تهران