قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن ۱۸,۰۰۰ تومن

فروخته شده

#کیف کوچک زیپ خور TT (برند تی تی) کاملا #نو

مناسب #کیف آرایش یا #کیف داخل #کیف بزرگ
(خودم از وینک ۲۵۰۰۰ خریدم)
برای استفاده ی من بزرگ بود
#کیف