قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

من این #کیف رو هدیه گرفتم و شاید نهایتاً یک بار ازش استفاده کرده باشم! 👜

#کیف بر خلاف ظاهرش بسیار جا داره، سه تا جای مجزا داره و توش هم جای مخصوصا #موبایل داره. (بدون هزینه ارسال)
#کیف
#تهران