قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

اصلا استفاده نکردم

#کیف #نو
#تهران