قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

#بلوز مجلسی

#ترک
#تگدار
#سایز38-40
#تگ_دار
#پوشاک #تگ_دار #سایز_۴۰