قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

#تابلو رنگ روغن شمعدونی سایز 20×20

#دکوریجات
#تهران