قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن

بلوز ترک ، استفاده نشده فقط مارکش کنده شده

#پوشاک
#اردبیل