قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

بلوز ترک نو استفاده نشده

سایز ۴۰-۴۲
کشی هست جنسش
#پوشاک #نو #۴۰