قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

پیراهن برند لدور ترکیه

کله غازی رنگ
روش خورده۳۶ اما به ۳۸ هم میخوره
#پیراهن #مجلسی #ترک #تگدار
#تگ_دار
#پوشاک #تگ_دار #۳۶
#تهران