قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومن ۹۰,۰۰۰ تومن

از استانبول خریدم و یکبار پوشیدم

#پوشاک #نو #سایز_۴۰ سایز_۳۸
#تهران