قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

كاملا نو خودم هديه گرفتم

#دکوریجات
#تهران