قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

اورال خوش رنگ و خوش فرم ، فقط تگش كنده شده،نو نو فقط در حد پرو خودم و یكبار هم پرو دوستم

وقتی دوستم پرو میكرد زیپ بغل لباس خراب شده و دیگه تعویض نشده
دوست خوشگلم كه این كارو میخره زحمت تعویض زیپ هم بكشه😍😍😍
جنسش برزنت خيلى لطيف
#پوشاک