قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

پيراهن،بساير تميز،زيرش استر سفيد داره،دو تا بند جلوش داره كه پشت گردن بهم بسته ميشه،به درد مهمونياي عصر،سفرهاي لب دريا ميخوره

#پوشاک
#تهران