قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

فقط میتونم بگم پول پارچشم نمیشه😋😊

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۶