قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

شال نخی عرض پهن خیلی خوشرنگ خیلی کم استفاده شده

#پوشاک
#کرج