قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

کیف سفید مجلسی ورنی

تنها مشکلش چندتا خطه که تو کمد بود رنگ گرفته😋
صندل سالم بدون پوسته و ایراد ۴۰ ت 🤪😬
ارزون میزارم زودی بپره😎
#کیف #استفاده_شده