قیمت: ۲۸۶,۰۰۰ تومن ۱۱۰,۰۰۰ تومن

شلوار جين نو سايز اسمال و مديوم ميشه من از المان خريدم نپوشيدم مونده نو

#پوشاک
#مشهد