قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

کیف بافت با دسته چرمی

جنس کامواش خیلی خوبه و اصلا کرک ننداخته
#کیف
#تهران