قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن

سايز ٣٨ به بالا فري سايز

من الان ٣٦ ام اندازمه ولي جاي سينش شل ميشه واسم
#پوشاک
#تهران