قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

مانتو جلو بازسایز -44xl_42 جنسش تریکو ۲_۳بار در حد کم پوشیده شده از مزون ۱۲۰ خودم خریدم _قدشم حدود 115

#پوشاک
#تهران